BJJ kao borilačka vještina, sport i samoobrana

Svako može pristupiti BJJ na različite načine, ovisno o svojim ciljevima i preferencijama. Neko može biti privučeni filozofskim i aspektima samopoboljšanja BJJ-a kao borilačke vještine, drugima bi mogao biti privlačan uzbuđenje takmičenja i željeli bi trenirati BJJ kao sport, dok ga drugi mogu vidjeti prvenstveno kao praktičnu metodu samoobrane. Ovi pristupi nisu međusobno isključivi, i […]