Velika porodica brazilske jiu jitse

O nama

MISIJA

Uključivanje što više mladih u sportske aktivnosti kako bi im se pružilo zdravije i kvalitetnije djetinjstvo daleko od problema koje okružuju današnje bh. društvo.

VIZIJA

Uzdizanje i afirmacija sporta kao neodvojivog dijela života i odrastanja mladih populacija.

HISTORIJAT

Udruženje klub borilačkih sportova „BOSNAE TEAM UNITED“ osnovan je u januaru 2016. godine na inicijativu dugogodišnjih sportskih radnika i predstavnika mladih generacija sa željom da svim građanima ponude nove sportske vještine i uključe što više mladih u sportske aktivnosti. Glavni ciljevi udruženja će biti realizovani pomoću strategije informisanja omladine u vezi sporta i rada udruženja kao i provođenjem raznih aktivnosti u svrhu pomoći mladima, kao i svim ostalim kojima je to potrebno.

CILJEVI BTU

 • Promovisanje sporta u cjelini a naročito: MMA (ng. Mixed martial arts) , BJJ (Brazilska Jiu Jitsa), Judo, Grappling, Hrvanje. Borilački sportovi kojima je osnova borba na strunjači (parter)
 • Promovisanje sporta kao zdravog načina života;
 • Navikavanje djece i mladih na sportski život, te smanjenje štetnih društvenih uticaja karakterističnih za današnje vrijeme (droga, alkohol, cigarete)
 • Izgrađivanje pozitivnog odnosa prema sportu;
 • Organizovanje dodatnih aktivnosti (izleti, organizovanje posjete sportskim takmičenjima, organizovane posjete sportskim treninzima, druženja sa sportistima, trenerima i sportskim radnicima);
 • Stalna saradnja sa pojedincima (sportistima, trenerima i sportskim radnicima);
 • Rekreacija osoba treće dobi;
 • Organizovanje javnih manifestacija kao što su takmičenja, turniri, kampovi i slične društvene aktivnosti;
 • Stalna saradnja sa svim institucijama i organizacijama koje se bave radom u oblasti sporta i rekreacije;
 • Organizovanje i učestvovanje na sportskim takmičenjima unutar i van granica naše zemlje;
 • Pružanje usluga sportskim klubovima i pojedincima

Treneri

Emir Alagić

Black Belt - 1st Degree

Amir Mahmutović

Black Belt - 2nd Degree

Vedad Suljić

Purple Belt

Raspored

Članci

Bosnae Team United © Sva prava pridržana